* Devreden yatırım indiriminin endekslenmesi. (2016 yılı sonu için)