* Havayolu e.biletlerinin tevsik edici belge olarak kullanılması hakkında G.İ.B. duyurusu.