* 2017 Yılında ödenecek Emlak Vergisi hakkında genel tebliğ yayımlandı.