* SGK alacaklarının 6736 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılmasına ilişkin genelge yayımlandı.