* 6736 sayılı Kanunla getirilen matrah ve vergi artırımı düzenlemeleri.