* Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 6736 sayılı kanun ile ilgili genel tebliğ. EK TEBLİĞ