* Özel Tüketim Vergisine tabi (I) sayılı listedeki malları ithal etmek isteyenlere uyarımız.