*6663 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler hakkında genel tebliğ yayımlandı.