* ÖTV (II) sayılı liste Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı.