* 2016 Yılı 1. geçici vergi dönem sonu (31.03.2016) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları.