* Dahilde işleme rejimi tebliğine ek süre verilmesi ile ilgili geçici madde eklendi.