* Münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere alınan makine ve teçhizat için kullanılan kredilerde BSMV istisnası uygulaması hakkında genel tebliğ yayımlandı.