* Nakdi sermaye artışına sağlanan kurumlar vergisi avantajı hakkında genel tebliğ