* Mükelleflerin vergi dairesinden zorunlu elektronik tebligat adresi alma süresi uzatıldı.