*Amortisman oran ve sürelerinin belirlendiği listede değişiklik yapılmıştır.