* İnternet üzerinden satış yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı 5 Milyon TL’yi aşan mükellefler 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren E.Arşiv uygulamasına geçmek zorundadır.