* 2015 Yılı 3. geçici vergi dönem sonu (30.09.2015) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları.