* Muhtasar ve Damga vergisi beyannameleri ile Ba / Bs bildirim formlarının verilme süresi uzatıldı.