* ÖTV (IV) sayılı liste uygulama genel tebliği yayımlandı.