* ÖTV (III) sayılı liste uygulama genel tebliği yayımlandı.