* ÖTV (II) sayılı liste uygulama genel tebliği yayımlandı.-EK TEBLİĞ