* E.Fatura ve E.Defter tebliğlerinde bazı değişiklikler yapıldı.