* 6183 sayılı Kanundaki kanuni temsilcilerin sorumluluğu ile ilgili bazı hükümler Anayasa Mahkemesi’nce iptal edildi.