* 2014 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilme süresi uzatıldı. * Şubat ayına ait KDV, Muhtasar ve Damga vergisi beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı. * Şubat ayına ait Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresi uzatıldı.