* İmalatçılara bazı mallarda ÖTV tevkifatı yapma sorumluluğu getirildi.