* Şirketlerin Türk Ticaret Kanunu’na göre bağımsız denetime tabi olmasını belirleyen hadler indirildi.EK- TEBLİĞ