* 2017 Yılında uygulanacak asgari ücret prim Devlet desteği hakkında Kararda değişiklik yapıldı.