*ihracat ve diğer döviz kazandırıcı faaliyetlerde damga vergisi ve harç istisnası hakkında genel tebliğ yayımlandı.