* GİB kurumsal elektronik belge yönetim sisteminin kullanıldığı birimlerde hazırlanan e-imzalı yazıların E-Tebligat sistemi ile gönderilmesi hakkında duyuru