* 6770 sayılı Kanunla vadesi uzatılan Aralık (2016) ayına ait sosyal sigorta primlerinin 2016 yılına değil ödeneceği 2017 yılına gider kaydedileceği yönünde özelge