* 2017 Yılı 1. geçici vergi dönem sonu (31.03.2017) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları.